Türkiye eksen mi değiştiriyor?

 

Hoca-Türk Dış Politikası’nda ‘Davutoğlu Etkisi’

Gürkan Zengin/İnkılap Kitabevi

Gazeteci Gürkan Zengin bu kitapta, ülkemizin dış politika profilini yükselten Ahmet Davutoğlu’nun kapsamlı bir biyografisini sunuyor. Yazar, Davutoğlu’nun dış politikadaki becerisini ve kişiliğinin bilinmeyen yönlerini, Türkiye’nin günümüzle iç içe geçen yakın tarihi ekseninde ele alıyor. Bu kitap, son sekiz yılda Türk dış politikasında en kritik rolü oynayan Davutoğlu’nu tanımaya ve onun politikalarını anlamaya çalışıyor. Ahmet Davutoğlu, Türk dış politikasının yeniden düşünülmesi gerektiğine inanıyor.

11 Aralık 2010, Posta