Olgular bile bazen hakikatin en büyük düşmanı olabilirler